خبر مهم
دانلود نرم افزارها و دریافت اطلاعیه ها از این پس فقط بعد از ورود کاربر عضو امکان پذیر خواهد بود.با تشکر.مدیر سایت
به سامانه تحت وب انجمن داروسازان استان فارس خوش آمديد

 *اطلاعيه هاي دانشگاه علوم پزشکي*

 1. کليد توزيع آمپول دپومدرول - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. ريکال محلول رينگر نيم ليتري - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. ريکال ويال سيپروکس 200 ميلي گرمي - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. کليد توزيع شرکت ميلاد دارو - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. کليد توزيع شرکت پخش رازي - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. کليد توزيع شرکت پخش دايا - 2 صفحه - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. لزوم ثبت انبار توسط داروخانه ها و شرکت هاي پخش در سامانه جامع انبارها + راهنماي ثبت نام در سامانه - 16 صفحه - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 8. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دريافت داروهاي مادوپار و ديسپورت و لزوم تکميل فرم پيوست - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 9. معرفي يک نفر از دانشجويان داروسازي به عنوان همکار حوزه اداره نظارت و فني دانشگاه علوم پزشکي شيراز - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 10. بازبيني مجدد سامانه HIX و رفع نواقص احتمالي در ثبت اطلاعات داروخانه ها توسط مؤسسين و مسئولين فني داروخانه ها - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 11. اطلاعيه تکميلي در خصوص جمع آوري کپسول اکوفان - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 12. جمع آوري محصولات ضد عفوني کننده غير مجاز - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 13. ممنوعيت توزيع داروي Pcc - يک صفحه - 97.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 14. ممنوعيت عرضه کپسول اکوفان با بچ نامبر E270A2 - يک صفحه - 97.08.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 15. محصولات غير مجاز آرايشي و بهداشتي - 4 صفحه - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 16. ريکال قرص متورال 50mg ساخت شرکت البرز دارو به سري ساخت هاي 16750 ، 16628 و 17888 - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 17. سهميه بندي الکل طبي داروخانه ها - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 18. جلسه آموزشي اصول GMP / GSP / GDP در تاريخ 97/8/15 جهت مديران و مسئولين فني شرکت هاي پخش دارويي - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 19. کليد توزيع پخش بهستان - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 20. نامه رئيس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز - 97.08.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 21. کليد توزيع شرکت شفا آراد - 97.08.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 22. کليد توزيع شرکت بهستان - 97.08.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 23. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي متوازن بيماران به دارو - 2 صفحه - 97.08.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 24. کليد توزيع آبان ماه 97 شرکت دماوند - 97.08.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 25. اسامي داروخانه هاي منتخب جهت توزيع شيرهاي رژيمي - 2 صفحه - 97.08.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 26. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه تعهد 80 قلم داروي OTC - يک صفحه - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 27. کليد توزيع مادوپار و ديسپورت - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 28. کليد توزيع شرکت بهستان - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 29. کليد توزيع شرکت شفا آراد - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 30. مکاتبه مهم رياست محترم سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز - 2 صفحه - 97.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

 31. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خروج غير قانوني شير خشک از کشور - 2 صفحه - 97.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 32. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خودداري از هرگونه جابجايي برند دارو بدون اجازه و هماهنگي با پزشک - 97.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 33. مکاتبه رياست محترم سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز - 2 صفحه - 97.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 34. اطلاعيه بسيار مهم دانشگاه علوم پزشکي خطاب به مسئولين فني شرکت هاي دارويي - 97.07.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 35. علت عدم تأييد بارکد دو بعدي قلم تزريقي لانتوس - 97.07.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 36. ريکال شربت کامي وي - 97.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 37. مصرف واکسن Vaxigrip Tetra در اطفال بالاي 6 ماه - 2 صفحه - 97.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 38. جمع آوري محصول غير مجاز SANiCOL - دو صفحه - 97.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 39. معرفي 2 نفر از دانشجويان داروسازي به عنوان همکاران حوزه اداره نظارت و فني دانشگاه علوم پزشکي شيراز - 2 صفحه - 97.07.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 40. جمع آوري فرآورده هاي غير مجاز قاووت سويق و درماگلد - 97.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 41. آئين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه - 3 صفحه - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 42. سهميه بندي الکل طبي جهت داروخانه هاي خصوصي 97.06.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 43. تجهيزات پزشکي فاقد مجوز - 97.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 44. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص شناسه هاي اصالت کرم نيوآ - 2 صفحه - 97.05.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 45. ريکال محصولات شرکت هاي رؤياي تجارت ، آرين تجارت رهرو و درماگلد - 97.05.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 46. سمينار گياه درماني با 12/75 امتياز جهت داروسازان - 2 صفحه - 97.05.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 47. الزام در الصاق برچسب اصالت بر روي کليه تجهيزات و ملزومات پزشکي - 3 صفحه - 97.05.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 48. ليست نام دارو ، قدرت دارويي و سري ساخت محصولات حاوي ماده مؤثره والسارتان مشمول ريکال - 9 صفحه - 97.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 49. اطلاع رساني فرآيند تأسيس داروخانه از طريق سامانه و ارسال پيامک - 97.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 50. فاقد اصالت بودن شربت زاديتن با شماره سري ساخت H0447 - يک صفحه - 97.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 51. ممنوعيت تبليغات محصولات قهوه گانودرما دکتر بيز در داروخانه ها - 97.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 52. ريکال داروي والسارتان - 97.04.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 53. نحوه قيمت گذاري تجهيزات پزشکي - 2 صفحه - 97.04.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 54. بخشنامه دانشگاه در خصوص سنجش تراکم استخوان در برخي داروخانه ها - 2 صفحه - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 55. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در خصوص توزيع دارو و ويزيت مرتب و به موقع از تمامي داروخانه هاي استان و ... - 97.04.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 56. فاقد مجوز بودن محصول Baby Teething Gel - يک صفحه - 97.03.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 57. جمع آوري داروي تقلبي گانسيکلووير به شماره بچ H48377 - يک صفحه - 97.03.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 58. اخطار سازمان غذا و دارو به شرکت ها و داروخانه هايي که از عرضه داروهاي خود خودداري مي نمايند - 2 صفحه - 97.03.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 59. بلامانع بودن توزيع محصولات شرکت داروهاي گياهي طبيعت زنده شعبه ياسوج در استان فارس تا 97.06.31 - 97.03.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 60. توزيع غيرقانوني داروي فارماتون توسط شرکت لابراتوارهاي داروهاي گياهي طبيعت زنده - 97.02.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 61. ريکال شير خشک بيوميل AR با شماره سري ساخت 132 و 133 با تاريخ ... - 97.02.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 62. اخطار سازمان غذا و دارو به شرکت هاي پخش در خصوص عدم توزيع موجودي داروها - 97.02.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 63. تأمين دما و رطوبت استاندارد جهت کليه فرآورده هاي موجود در داروخانه - 97.02.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 64. جمع آوري کپسول سفالکسين 500 ميلي گرمي شرکت پارس دارو به شماره سري ساخت 38006 - 97.01.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 65. ممنوعيت عرضه برخي فرآورده هاي غير مجاز در سطح عرضه طبق ليست پيوست - 97.01.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 66. بلامانع بودن توزيع فرآورده OSTOMOD 70mg به سري ساخت 047 - 97.01.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 67. هشدار دانشگاه علوم پزشکي در خصوص داروهاي شيمي درماني سرقت شده از درمانگاه شهيد مطهري - 97.01.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 68. هشدار دانشگاه علوم پزشکي در خصوص توزيع گسترده صابون NOBACTER با برچسب تقلبي - 97.01.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 69. بلامانع بودن توزيع فرآورده تايروژن به شماره سري ساخت 7HV0238 - يک صفحه - 97.01.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 70. بخشنامه تأمين دارو و ... جهت تعطيلات نوروزي - 96.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 71. ضوابط فعاليت داروخانه ها در ايام تعطيلات نوروزي سال 1397 - 96.12.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 72. هشدار در خصوص محصول سوماتروپين تقلبي - 96.12.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 73. عدم مصرف نمونه مشکوک داروي XOLAIR 150mg - يک صفحه - 96.11.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 74. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص رعايت ساعت فعاليت داروخانه طبق قوانين جاري - 96.11.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 75. غير قابل تزريق داخل نخاعي بودن آمپول فنتانيل توليدي شرکت کاسپين - 96.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 76. فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز - 2 صفحه - 96.11.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 77. کنترل اصالت داروي پروليا - 96.11.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 78. کنترل اصالت فرآورده Herceptin - يک صفحه - 96.11.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 79. بروز عفونت سالمونلايي در برخي مناطق جهان مرتبط با توزيع شير خشک شرکت Lactalis Nutrition Sante فرانسه - 2 صفحه - 96.11.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 80. ريکال فرآورده Body Attack Extreme Iso Whey Chocolate 1800 g شرکت ريوا پرشين پارس - 96.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 81. غير مجاز بودن توليد و توزيع فرآورده هاي طب سنتي با نام شرکت پودينه گياه رنگين - 2 صفحه - 96.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 82. غير مجاز بودن توزيع و عرضه " کرم پسوس رام " - 96.10.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 83. توزيع داروي PACLITAXEL - يک صفحه - 96.10.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 84. کنترل اجباري اصالت فرآورده Mabthera - يک صفحه - 96.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 85. عدم فروش آمانتادين بدون نسخه - 96.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 86. جمع آوري و عدم عرضه فرآورده روغن شتر مرغ شرکت باني طب آريا - 96.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 87. جمع آوري و عدم عرضه فرآورده Gray hair oil شرکت دارو درمان سحر - 96.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 88. جمع آوري و عدم عرضه کپسول مهزل شرکت باغ داروي سبز سلامت گستر گيتي با سري ساخت 93054 - 96.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 89. جمع آوري و عدم عرضه کپسول مهزل شرکت نوآوران آباگستر هوشمند با سري ساخت هاي 011MZ ،021MZ ،022MZ -يک صفحه - 96.10.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 90. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص برخورد جدي با تخلفات در حوزه داروهاي قاچاق و تقلبي - 96.10.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 91. عرضه و فروش غير مجاز ژل تزريقي داخل مفصل Vijoint - يک صفحه - 96.09.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 92. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص منبع تهيه و خريد محصولات murad ( موراد ) - 96.09.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 93. ممنوعيت عرضه مکمل هاي تغذيه اي موراد توسط شرکت هاي پخش غير دارويي - 96.09.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 94. مشاهده رسوب کريستالي داخل آمپول پرومتازين - 96.08.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 95. الزام در تأمين الکل هاي طبي از پخش هاي سراسري دارويي - 96.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 96. ريکال قرص ريپاگلينايد 2 ميلي گرم - 96.07.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 97. کاهش قيمت آمپول سينورا - 96.07.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 98. هشدار براي مصرف عضلاني فرآورده Rhophylac در بيماران چاق - 2 صفحه - 96.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 99. سامانه گزارش دهي آنلاين ADR و اپليکيشن قابل نصب بر روي تلفن همراه - 96.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 100. ريکال کپسول پياسکليدين با سري ساخت هاي ... - 96.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 101. ريکال محصولات بدون مجوز شرکت کيمياگران راز طبيعت - 96.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 102. جمع آوري قرص کورکوما شرکت سينا فرآور اسپادانا - 96.06.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 103. بلامانع بودن فعاليت پخش آرايشي و بهداشتي هما - 96.06.07 (جهت دانلود کليک کنيد)
 104. جمع آوري دو فرآورده فاقد مجوز به نام هاي لارجر و فموشن - 96.05.31 (جهت دانلود کليک کنيد)
 105. اعلام 13 قلم فرآورده آرايشي بهداشتي غير مجاز 96.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)
 106. تمديد مهلت ثبت نام تاسيس داروخانه 96.05.29 (جهت دانلود کليک کنيد)

-


* واحد آموزش و پژوهش *

 1. نمرات نهايي دوره هجدهم آموزش نسخه خواني - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 2. نمرات نهايي دوره هفدهم آموزش نسخه خواني - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 3. نمرات نهايي دوره شانزدهم آموزش نسخه خواني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 4. نمرات نهايي دوره پانزدهم آموزش نسخه خواني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 5. نمرات نهايي دوره چهاردهم آموزش نسخه خواني - 96.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 6. نمرات نهايي دوره سيزدهم آموزش نسخه خواني - 96.09.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 7. فرم معرفي نامه پرسنل داروخانه ها جهت دوره هاي نسخه خواني - 96.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 *  بيمه کارآفرين  *

بيمه کارآفرين نمايندگي ( منصوري - جلالي ) آماده ارائه هر نوع خدمات بيمه اي به داروسازان محترم و پرسنل داروخانه ها - ( جهت کسب اطلاعات بيشتر کليک بفرمائيد )


*  دارايي  *

 1. ضرائب مالياتي عملکرد سال 1395 و 1396 - 97.07.23 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. عدم مشموليت داروخانه ها در خصوص اجراي تکاليف قانوني ماليات بر ارزش افزوده - 97.06.01 - (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. جدول معافيت مالياتي ( ماده 84 / 101 و 57 قانون ماليات هاي مستقيم ) از سال 1381 تا 1397 - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. تمديد مهلت ارسال فهرست معاملات فصلي فصول بهار ، تابستان و پاييز 1396 تا 97.02.15 - 96.08.29 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. ضرايب مالياتي دارو ، تعرفه ، بهداشتي و ... سال 1395 داروخانه ها - 3 صفحه - 96.06.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. تفاهم نامه مالياتي بين سازمان نظام پزشکي شيراز و اداره کل امور مالياتي استان فارس - 96.04.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 7. ميزان معافيت مالياتي داروخانه ها و حقوق کارکنان در سال 1396 - 96.02.16 (جهت دانلود کليک کنيد)
 8. عدم الزام به داشتن دفتر درآمد و هزينه جهت سال 1396 داروخانه ها و ... - 4 صفحه - 95.12.24 (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. مشاغل موظف به ارائه گزارش فصلي و نگهداري دفاتر قانوني 95.12.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. تعرفه خدمات حرفه اي داروساز در سال 95 - 95.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. تعرفه خدمات حرفه اي داروساز در سال 94 - 95.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. اصلاحات انجام شده در ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 - 95.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. مشمولين ارائه فهرست معاملات فصلي - 95.05.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. آئين نامه جديد امور اجرايي و ...قانون مالياتهاي مستقيم-12 صفحه 95/03/05  (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. نحوه محاسبه ماليات تعرفه حق فني داروخانه ها - 94/12/13 (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. تعرفه خدمات حرفه ايي داروساز در سالهاي 92 و 93 - 6 صفحه - 95.03.01         (جهت دانلود کليک کنيد)
 17. تذکرات مهم در خصوص محاسبه ماليات تعرفه حق فني داروخانه ها - 94/12/13 (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. مراحل اقدام و آخرين مهلت پلمب دفتر درآمد و هزينه - 94/12/09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 *  امور داروخانه ها  *

 1. مدارک و فرم هاي لازم جهت انجام امورات دارويي - 97.03.23(جهت دانلود کليک کنيد)
 2. شيوه معرفي قائم مقام مسئول فني - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. حداکثر مهلت دريافت مدارک جهت ارائه به کميسيون قانوني ماده 20 توسط واحد امور دارويي انجمن داروسازان استان فارس - 95.10.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. مقايسه ضوابط تاسيس داروخانه قديم و جديد - 95.08.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها - 95/08/08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. آئين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها - 94/05/08(جهت دانلود کليک کنيد)

*  امور دبيرخانه  *

 1. فهرست مدارک و فرم هاي لازم جهت انجام امور دبيرخانه انجمن (جهت دانلود کليک کنيد)

*  اداره کار  *

 1. فرم قرارداد کار موقت ( مدت کار معين ) بين مؤسس داروخانه و پرسنل - 2 صفحه - 94/09/22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. دستورالعمل شماره ( 41 ) روابط کار وزارت کار و ... - 2 صفحه -  94/09/22    (جهت دانلود کليک کنيد)

نشان واحد داروخانه هاي کشور - 11 صفحه - 95.11.27 (جهت دانلود کليک کنيد)


* اطلاعيه ها*

 1. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 10 صفحه - 97.09.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 2. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش ممتاز - 4 صفحه - 97.09.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 3. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 6 صفحه - 97.09.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 4. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 8 صفحه - 97.09.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 5. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 6 صفحه - 97.09.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 6. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 12 صفحه - 97.09.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 7. کليد توزيع آمپول دپومدرول - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 8. ريکال محلول رينگر نيم ليتري - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 9. ريکال ويال سيپروکس 200 ميلي گرمي - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 10. تغيير قيمت اقلام دارويي - 8 صفحه - 97.09.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 11. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش ممتاز - 3 صفحه - 97.09.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 12. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 19 صفحه - 97.09.15 (جهت دانلود کليک کنيد)
 13. متمم تعرفه مديريت خدمات دارويي سال 1397 - 2 صفحه - 97.09.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 14. تغيير قيمت اقلام دارويي - 9 صفحه - 97.09.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 15. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 7 صفحه - 97.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 16. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 97.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 17. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 18. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 8 صفحه - 97.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 19. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 13 صفحه - 97.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 20. کليد توزيع شرکت ميلاد دارو - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 21. کليد توزيع شرکت پخش رازي - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 22. کليد توزيع شرکت پخش دايا - 2 صفحه - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 23. لزوم ثبت انبار توسط داروخانه ها و شرکت هاي پخش در سامانه جامع انبارها + راهنماي ثبت نام در سامانه - 16 صفحه - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 24. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص دريافت داروهاي مادوپار و ديسپورت و لزوم تکميل فرم پيوست شده - 2 صفحه  - 97.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 25. تغيير قيمت اقلام دارويي - 18 صفحه - 97.09.07 (جهت دانلود کليک کنيد)
 26. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 7 صفحه - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 27. دستمزد ساخت داروهاي ترکيبي در سال 1397 - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 28. معرفي يک نفر از دانشجويان داروسازي به عنوان همکار حوزه اداره نظارت و فني دانشگاه علوم پزشکي شيراز - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 29. بازبيني مجدد سامانه HIX و رفع نواقص احتمالي در ثبت اطلاعات داروخانه ها توسط مؤسسين و مسئولين فني محترم داروخانه ها - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 30. اطلاعيه تکميلي در خصوص جمع آوري کپسول اکوفان - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 31. جمع آوري محصولات ضد عفوني کننده غير مجاز - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 32. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.09.06 (جهت دانلود کليک کنيد)
 33. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 5 صفحه - 97.09.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 34. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 97.09.03 (جهت دانلود کليک کنيد)
 35. تغيير قيمت اقلام دارويي - 7 صفحه - 97.08.30 (جهت دانلود کليک کنيد)
 36. تغيير قيمت اقلام دارويي متفرقه - 7 صفحه - 97.08.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 37. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.08.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 38.  اطلاعيه گروه بين المللي توسعه سفر و صنعت پارسيان در خصوص تورهاي علمي و ... - 5 صفحه - 97.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 39. ممنوعيت توزيع داروي Pcc - يک صفحه - 97.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 40. اعلام مشکلات حاد روز جامعه داروسازي استان فارس به استاندار محترم - 97.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 41. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 49 صفحه - 97.08.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 42. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.08.26 (جهت دانلود کليک کنيد)
 43.  تعرفه مديريت خدمات دارويي سال 1397 مورخ 97.08.26 (جهت دانلود کليک کنيد)
 44.  مدت زمان بازپرداخت چک شرکت هاي دارويي 97.08.26 (جهت دانلود کليک کنيد)
 45.  تغييرقيمت اقلام دارويي شرکت محيا دارو 2صفحه - 97.08.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 46. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت داروپخش5 صفحه - 97.08.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 47. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش التيام - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 48. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 5 صفحه - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 49. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش فردوس - 4 صفحه - 97.08.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 50. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 97.08.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 51. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 24 صفحه - 97.08.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 52. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 9 صفحه - 97.08.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 53. ممنوعيت عرضه کپسول اکوفان با بچ نامبر E270A2 - يک صفحه - 97.08.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 54. محصولات غير مجاز آرايشي و بهداشتي - 4 صفحه - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 55. ريکال قرص متورال 50mg ساخت شرکت البرز دارو به سري ساخت هاي 16750 ، 16628 و 17888 - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 56. سهميه بندي الکل طبي داروخانه ها - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 57. جلسه آموزشي اصول GMP / GSP / GDP در تاريخ 97/8/15 جهت مديران و مسئولين فني شرکت هاي پخش دارويي - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 58. کليد توزيع پخش بهستان - 97.08.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 59. نامه رئيس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز - 97.08.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 60. پرداخت تسهيلات فوري به داروسازان و داروخانه ها تا سقف 3،500،000،000 ريال توسط بانک مهر اقتصاد - 2 صفحه - 97.08.10 (جهت دانلود کليک کنيد)
 61. کليد توزيع شرکت شفا آراد - 97.08.10 (جهت دانلود کليک کنيد)
 62. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش ممتاز - 97.08.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 63. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 6 صفحه - 97.08.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 64. کليد توزيع شرکت بهستان - 97.08.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 65. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي متوازن بيماران به دارو - 2 صفحه - 97.08.07 (جهت دانلود کليک کنيد)
 66. کليد توزيع آبان ماه 97 شرکت دماوند - 97.08.07 (جهت دانلود کليک کنيد)
 67. بخشنامه بيمه سلامت در خصوص مهلت پذيرش اسناد داروخانه - 97.08.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 68. اسامي داروخانه هاي منتخب جهت توزيع شيرهاي رژيمي - 2 صفحه - 97.08.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 69. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.08.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 70. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 29 صفحه - 97.08.03 (جهت دانلود کليک کنيد)
 71. تغيير قيمت محصولات شرکت سرنگ شفاء - 97.08.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 72. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 5 صفحه - 97.08.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 73. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش فردوس - 97.08.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 74. تخفيف عوارض و بهاي خدمات در سال 97 شهرداري شيراز - 4 صفحه - 97.08.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 75. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش فردوس - 2 صفحه - 97.08.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 76. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص نحوه تعهد 80 قلم داروي OTC - يک صفحه - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)
 77. کليد توزيع مادوپار و ديسپورت - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)
 78. کليد توزيع شرکت بهستان - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)
 79. کليد توزيع شرکت شفا آراد - 97.07.30 (جهت دانلود کليک کنيد)
 80. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 21 صفحه - 97.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)
 81. مکاتبه مهم رياست محترم سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز - 2 صفحه - 97.07.29 (جهت دانلود کليک کنيد)
 82. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 83. آخرين مهلت معرفي انبار داروخانه - 97.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 84. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خروج غير قانوني شير خشک از کشور - 2 صفحه - 97.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 85. اطلاعيه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص خودداري از هرگونه جابجايي برند دارو بدون اجازه و هماهنگي با پزشک - 97.07.28 (جهت دانلود کليک کنيد)
 86. بخشنامه اداره کل بيمه سلامت در خصوص شرايط پذيرش نسخ دارويي متخصصين طب اورژانس و طب ورزش - 97.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 87. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 2 صفحه - 97.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 88. مکاتبه رياست محترم سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز - 2 صفحه - 97.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 89. اطلاعيه بسيار مهم دانشگاه علوم پزشکي خطاب به مسئولين فني شرکت هاي دارويي - 97.07.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 90. بخشنامه سازمان غذا و دارو به شرکت هاي دارويي در خصوص حداقل مدت پرداخت فاکتورها ، سهميه بندي و ... - 97.07.23 (جهت دانلود کليک کنيد)
 91. تغيير قيمت اقلام دارويي - 97.07.23 (جهت دانلود کليک کنيد)
 92. ضرائب مالياتي عملکرد سال 1395 و 1396 - 97.07.23  (جهت دانلود کليک کنيد)
 93. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 7 صفحه - 97.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 94. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 8 صفحه - 97.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 95. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 4 صفحه - 97.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 96. بخشنامه اداره کل بيمه سلامت در خصوص فهرست جديد داروهاي تأييدي و پرونده اي - 2 صفحه - 97.07.22 (جهت دانلود کليک کنيد)
 97. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 5 صفحه - 97.07.21  (جهت دانلود کليک کنيد)
 98. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 22 صفحه ( 3 ) - 97.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 99. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 25 صفحه ( 2 ) - 97.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 100. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 25 صفحه ( 1 ) - 97.07.21 (جهت دانلود کليک کنيد)
 101. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 7 صفحه - 97.07.17 (جهت دانلود کليک کنيد)
 102. اطلاعيه در خصوص معرفي انبار دارويي خارج از داروخانه - 97.07.15 (جهت دانلود کليک کنيد)
 103. تغيير قيمت اقلام دارويي - 4 صفحه - 97.07.15 (جهت دانلود کليک کنيد)
 104. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 4 صفحه - 97.07.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 105. علت عدم تأييد بارکد دو بعدي قلم تزريقي لانتوس - 97.07.14  (جهت دانلود کليک کنيد)
 106. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 107. تغيير قيمت اقلام دارويي - 9 صفحه - 97.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 108. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 4 صفحه - 97.07.11 (جهت دانلود کليک کنيد)
 109. ريکال شربت کامي وي - 97.07.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 110. مصرف واکسن Vaxigrip Tetra در اطفال بالاي 6 ماه - 2 صفحه - 97.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 111. جمع آوري محصول غير مجاز SANiCOL - دو صفحه - 97.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 112. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.07.09 (جهت دانلود کليک کنيد)
 113. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 7 صفحه - 97.07.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 114. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 2 صفحه - 97.07.08 (جهت دانلود کليک کنيد)
 115. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 2 صفحه - 97.07.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 116. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 21 صفحه - 97.07.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 117. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 118. تغيير قيمت محصولات دانور - 97.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 119. تغيير قيمت اقلام دارويي و ... - 97.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 120. تغيير قيمت محصولات ساين اسکين ، دکتر ژيلا ، ايروکس و پين رست - 97.07.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 121. تغيير قيمت اقلام شرکت پخش فردوس - 97.07.03 (جهت دانلود کليک کنيد)
 122. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.07.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 123. معرفي 2 نفر از دانشجويان داروسازي به عنوان همکاران حوزه اداره نظارت و فني دانشگاه علوم پزشکي شيراز - 2 صفحه - 97.07.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 124. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 23 صفحه - 97.07.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 125. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش التيام - 97.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 126. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش فردوس - 2 صفحه - 97.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 127. جمع آوري فرآورده هاي غير مجاز قاووت سويق و درماگلد - 97.07.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 128. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 6 صفحه - 97.06.31 (جهت دانلود کليک کنيد)
 129. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 4 صفحه - 97.06.27 (جهت دانلود کليک کنيد)
 130. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 8 صفحه - 97.06.26 (جهت دانلود کليک کنيد)
 131. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پورا پخش - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 132. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 133. دستمزد ساخت داروهاي ترکيبي در سال 1397 - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 134. اعتراض انجمن داروسازان ايران به رأي حذف حق فني داروخانه ها - 2 صفحه - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 135. تقاضاي ابلاغ کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت شامل خدمات داروسازان در داروخانه ها - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 136. آئين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه - 3 صفحه - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 137. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 15 صفحه - 97.06.25 (جهت دانلود کليک کنيد)
 138. سهميه بندي الکل طبي جهت داروخانه هاي خصوصي 97.06.24(جهت دانلود کليک کنيد)
 139. اعلام خاطره ايثارگري و انتقال تجربيات و فداکاري هاي جامعه پزشکي در دوران دفاع مقدس - 2 صفحه - 97.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 140. تشکيل ستاد جهت پيگيري و فعال نمودن شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر - 2 صفحه - 97.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 141. بسته تخفيفي کتاب به اعضاء جامعه پزشکي - 3 صفحه - 97.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 142. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 4 صفحه - 97.06.20 (جهت دانلود کليک کنيد)
 143. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 12 صفحه - 97.06.19 (جهت دانلود کليک کنيد)
 144. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -6 صفحه 97.06.18 (جهت دانلود کليک کنيد)
 145. تغيير قيمت اقلام دارويي - شرکت محيا دارو -36 صفحه 97.06.16 (جهت دانلود کليک کنيد)
 146. تغيير قيمت اقلام دارويي پخش هجرت 6 صفحه - 97.06.15 (جهت دانلود کليک کنيد)
 147. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.06.14 (جهت دانلود کليک کنيد)
 148. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -4 صفحه 97.06.13 (جهت دانلود کليک کنيد)
 149. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت محيا دارو - يک صفحه 97.06.13 (جهت دانلود کليک کنيد)
 150. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -11 صفحه 97.06.12 (جهت دانلود کليک کنيد)
 151. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -8 صفحه 97.06.11  (جهت دانلود کليک کنيد)
 152. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -13 صفحه 97.06.07  (جهت دانلود کليک کنيد)
 153. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 2 صفحه - 97.06.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 154. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 35 صفحه - 97.06.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 155. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -14 صفحه 97.06.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 156. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.06.06  (جهت دانلود کليک کنيد)
 157. تغيير قيمت اقلام دارويي - اعلامي سازمانهاي بيمه گر -16 صفحه 97.06.5  (جهت دانلود کليک کنيد)
 158. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت محيا دارو - 2صفحه 97.06.05 (جهت دانلود کليک کنيد)
 159. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 7 صفحه - 97.06.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 160. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 4 صفحه - 97.06.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 161. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 25 صفحه - 97.06.04 (جهت دانلود کليک کنيد)
 162. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.06.02 (جهت دانلود کليک کنيد)
 163. عدم مشموليت داروخانه ها در خصوص اجراي تکاليف قانوني ماليات بر ارزش افزوده - 97.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 164. سمينار يک روزه اتوفاژي مورخ 97/6/7 - 97.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 165. تجهيزات پزشکي فاقد مجوز - 97.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)
 166. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.06.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 167. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 28 صفحه - 97.05.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 168. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 10 صفحه - 97.05.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 169. قيمت انواع سرنگ توليدي شرکت سها هلال - 97.05.24 (جهت دانلود کليک کنيد)

 170. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 2 صفحه - 97.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 171. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 7 صفحه - 97.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 172. اعتراض به سود حاشيه انسولين هاي قلمي - 97.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 173. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 13 صفحه - 97.05.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 174. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 6 صفحه - 97.05.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 175. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 7 صفحه - 97.05.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 176. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 15 صفحه - 97.5.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 177. بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص شناسه هاي اصالت کرم نيوآ - 2 صفحه - 97.05.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 178. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 97.05.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 179. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 4 صفحه - 97.05.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 180. ريکال محصولات شرکت هاي رؤياي تجارت ، آرين تجارت رهرو و درماگلد - 97.05.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 181. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 13 صفحه - 97.05.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 182. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 7 صفحه - 97.05.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 183. سمينار گياه درماني با 12/75 امتياز جهت داروسازان - 2 صفحه - 97.05.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 184. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 185. ليست قيمت محصولات شرکت يزد سرنگ - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 186. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 187. جدول معافيت مالياتي ( ماده 84 / 101 و 57 قانون ماليات هاي مستقيم ) از سال 1381 تا 1397 - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 188. اعتراض به شيوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده داروخانه ها - 97.05.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 189. الزام در الصاق برچسب اصالت بر روي کليه تجهيزات و ملزومات پزشکي - 3 صفحه - 97.05.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 190. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 42 صفحه - 97.05.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 191. ليست نام دارو ، قدرت دارويي و سري ساخت محصولات حاوي ماده مؤثره والسارتان مشمول ريکال - 9 صفحه - 97.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 192. اطلاع رساني فرآيند تأسيس داروخانه از طريق سامانه و ارسال پيامک - 97.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 193. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 10 صفحه - 97.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 194. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش فردوس - 4 صفحه - 97.05.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 195. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 5 صفحه - 97.05.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 196. تغيير قيمت اقلام دارويي متفرقه - 7 صفحه - 97.05.09 (جهت دانلود کليک کنيد)

 197. تغيير قيمت اقلام دارويي متفرقه - 7 صفحه - 97.05.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 198. تغيير قيمت اقلام دارويي - 6 صفحه - 97.05.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 199. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 10 صفحه - 97.05.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 200. بني آدم اعضاء يکديگرند - که در آفرينش ز يک پيکرند - 97.05.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 201. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 21 صفحه - 97.05.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 202. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 10 صفحه - 97.05.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 203. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.05.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 204. فاقد اصالت بودن شربت زاديتن با شماره سري ساخت H0447 - يک صفحه - 97.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 205. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 3 صفحه - 97.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 206. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 8 صفحه - 97.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 207. ممنوعيت تبليغات محصولات قهوه گانودرما دکتر بيز در داروخانه ها - 97.05.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 208. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 3 صفحه - 97.05.01 (جهت دانلود کليک کنيد)

 209. بخشنامه بيمه نيروهاي مسلح در خصوص توقف اجراي بخشنامه 80 قلم داروي OTC - يک صفحه - 97.04.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 210. تغيير شرايط تعهدي يکسري اقلام دارويي بيمه سلامت - 2 صفحه - 97.04.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 211. ريکال داروي والسارتان - 97.04.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 212. نحوه قيمت گذاري تجهيزات پزشکي - 2 صفحه - 97.04.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 213. بخشنامه تأمين اجتماعي در خصوص خودداري از اعمال کسورات داروهاي OTC در نسخ تيرماه داروخانه ها - 97.04.26 (جهت دانلود کليک کنيد)

 214. تغيير قيمت اقلام شرکت پخش فردوس - 97.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 215. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 97.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 216. تغيير سقف ريالي نسخ بيمه کميته امداد امام خميني ( ره ) - 97.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 217. بخشنامه اداره کل بيمه سلامت در خصوص نحوه ثبت اطلاعات کد نظام پزشکي - 2 صفحه - 97.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 218. بازنگري در شرايط تعهد 57 قلم داروي آنتي بيوتيک توسط بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح - 6 صفحه - 97.04.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 219. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 4 صفحه - 97.04.23 (جهت دانلود کليک کنيد)

 220. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 97.04.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 221. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 2 صفحه - 97.04.21 (جهت دانلود کليک کنيد)

 222. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 7 صفحه - 97.04.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 223. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش التيام - 2 صفحه - 97.04.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 224. پيشنهادات انجمن داروسازان استان فارس به اداره کل بيمه سلامت استان فارس در خصوص عقد قرارداد با داروخانه هاي جديد - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 225. بخشنامه بيمه نيروهاي مسلح در خصوص 80 قلم داروي OTC - شش صفحه - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 226. بخشنامه دانشگاه در خصوص سنجش تراکم استخوان در برخي داروخانه ها - 2 صفحه - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 227. بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ثبت اجباري اينترنتي يکسري اقلام دارويي - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 228. بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تغيير کد ژنريک 2 قلم دارو - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 229. بخشنامه بيمه نيروهاي مسلح در خصوص خروج 16 قلم مکمل از ليست اقلام جانبازان - 2 صفحه - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 230. دعوت از همکاران داروساز جهت تدريس مباحث داروسازي - 97.04.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 231. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 7 صفحه - 97.04.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 232. داروخانه هايي که اداره کل بيمه سلامت استان فارس با آنها قرارداد نمي بندد - 97.04.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 233. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 17 صفحه - 97.04.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 234. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 4 صفحه - 97.04.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 235. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 236. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو 2 - 25 صفحه - 97.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 237. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو 1 - 25 صفحه - 97.04.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 238. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 6 صفحه - 97.04.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 239. تغيير قيمت اقلام دارويي - 97.04.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 240. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 97.04.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 241. تغيير قيمت محصولات دينه - 3 صفحه - 97.04.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 242. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش التيام - 97.04.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 243. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط بيمه نيروهاي مسلح - 2 صفحه - 97.04.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 244. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.04.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 245. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 4 صفحه - 97.04.05  (جهت دانلود کليک کنيد)

 246. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 28 صفحه - 97.04.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 247. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.04.04 (جهت دانلود کليک کنيد)

 248. تغيير قيمت اقلام دارويي کارخانه آريا - 4 صفحه - 97.04.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 249. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 4 صفحه - 97.03.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 250. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 9 صفحه - 97.03.31  (جهت دانلود کليک کنيد)

 251. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 7 صفحه - 97.03.31 (جهت دانلود کليک کنيد)

 252. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان هاي بيمه گر - 13 صفحه - 97.03.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 253. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 25 صفحه - 97.03.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 254. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 4 صفحه - 97.03.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 255. بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه اي داروهاي Otc - 4 صفحه - 97.03.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 256. اعتراض انجمن داروسازان استان فارس به عملکرد سازمان غذا و دارو - 97.03.27  (جهت دانلود کليک کنيد)

 257. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 7 صفحه - 97.03.27  (جهت دانلود کليک کنيد)

 258. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش دماوند - 3 صفحه - 97.03.27  (جهت دانلود کليک کنيد)

 259. تغيير قيمت اقلام شرکت محيا دارو - 97.03.23  (جهت دانلود کليک کنيد)

 260. الزام وجود کارت ملي جهت تأييد نسخ دارويي بيمه سلامت - 97.03.23  (جهت دانلود کليک کنيد)

 261. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 2 صفحه - 97.03.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 262. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط بيمه سلامت - 9 صفحه - 97.03.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 263. تغيير قيمت اقلام دارويي متفرقه - 3 صفحه - 97.03.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 264. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت شفا آراد - 3 صفحه - 97.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 265. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت محيا دارو - 18 صفحه - 97.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 266. آدرس سايت تأمين شوکر و افشانه دفاع شخصي سازمان نظام پزشکي ويژه اعضاء جامعه پزشکي - 97.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 267. اعتراض سازمان نظام پزشکي شيراز به عملکرد بيمه سلامت در خصوص اعمال سقف هاي ريالي و محدوديت هاي حرفه اي - 97.03.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 268. تغيير قيمت اقلام دارويي متفرقه - 5 صفحه - 97.03.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 269. حقوق مسئولين فني بيمارستان ها در سال 97 - 97.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 270. حقوق مسئولين فني شرکت هاي دارويي در سال 97 - 97.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 271. مکاتبه با سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ديرکرد پرداخت مطالبات داروخانه ها - 97.03.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 272. فرآيند محاسبه نرخ تورم در بدهي حق عضويت سازمان نظام پزشکي کشور - 2 صفحه - 97.03.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 273. تغيير قيمت اقلام شرکت پخش التيام - 97.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 274. تغيير قيمت اقلام دارويي آدوراطب - 97.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 275. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 2 صفحه - 97.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 276. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط بيمه نيروهاي مسلح - 4 صفحه - 97.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 277. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط بيمه سلامت - 10 صفحه - 97.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 278. ضابطه جديد تأييد انسولين قلمي بار اول توسط سازمان تأمين اجتماعي - 97.03.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 279. اجبار درج اطلاعات ريز نسخ دارو در نرم افزار ارسالي به بيمه سلامت - 97.03.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 280. راهنماي جديد پذيرش نسخ روستايي - 4 صفحه - 97.03.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 281. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 6 صفحه - 97.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 282. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 4 صفحه - 97.03.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 283. بلامانع بودن توزيع محصولات شرکت داروهاي گياهي طبيعت زنده شعبه ياسوج در استان فارس تا 97.06.31 - 97.03.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 284. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت آدوراطب - 97.03.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 285. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 5 صفحه - 97.03.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 286. تغييرات شرط تعهد آنتي بيوتيک ها - 3 صفحه - 97.02.30  (جهت دانلود کليک کنيد)

 287. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.2.29  (جهت دانلود کليک کنيد)

 288. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 2 صفحه - 97.2.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 289. تغيير قيمت سرنگ هاي ايلام سرنگ - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 290. تغيير قيمت اقلام دارويي - 97.02.27 (جهت دانلود کليک کنيد)

 291. توزيع غيرقانوني داروي فارماتون توسط شرکت لابراتوارهاي داروهاي گياهي طبيعت زنده - 97.02.20 (جهت دانلود کليک کنيد)

 292. هشدار انجمن صنعت پخش در خصوص پرداخت نقدي وجه فاکتورها به نمايندگان شرکت پخش - 97.02.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 293. پيشنهاد تشکيل جلسه جهت بررسي و تصحيح دستورالعمل نسخه جديد بيمه روستايي - 2 صفحه - 97.02.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 294. تغيير قيمت اقلام دارويي - 97.02.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 295. نام و نشاني شرکت هاي پخش دارويي در استان فارس ( ويرايش 97/2/1 ) 5 صفحه - 97.02.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 296. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.2.10  (جهت دانلود کليک کنيد)

 297. تغيير قيمت اقلام دارويي پخش البرز - 97.02.08  (جهت دانلود کليک کنيد)

 298. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.2.4  (جهت دانلود کليک کنيد)

 299. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 7 صفحه - 97.02.03  (جهت دانلود کليک کنيد)

 300. تغيير قيمت اقلام دارويي آدوراطب - 97.02.02  (جهت دانلود کليک کنيد)

 301. تغيير قيمت محصولات شرکت ايران آوند فر - 97.02.02  (جهت دانلود کليک کنيد)

 302. بخشنامه اداره کل بيمه سلامت در خصوص مهلت پذيرش نسخ داروخانه ها - 97.02.02  (جهت دانلود کليک کنيد)

 303. بخشنامه تکميلي اداره کل بيمه سلامت در خصوص پذيرش نسخ روستايي - 97.02.02  (جهت دانلود کليک کنيد)

 304. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 2 صفحه - 97.2.2  (جهت دانلود کليک کنيد)

 305. تغيير قيمت اقلام شرکت باريج اسانس - 2 صفحه - 97.2.2  (جهت دانلود کليک کنيد)

 306. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.2.2  (جهت دانلود کليک کنيد)

 307. تغيير قيمت اقلام دارويي - 97.01.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 308. عقد قرارداد انجمن داروسازان استان فارس با مؤسسه حقوقي فرازمان دادور پارس - 97.01.27  (جهت دانلود کليک کنيد)

 309. دستورالعمل جديد پذيرش نسخ روستايي - 13 صفحه - 97.01.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 310. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 3 صفحه - 97.01.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 311. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 2 صفحه - 97.01.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 312. اطلاعيه اداره کل بيمه سلامت در خصوص پياده سازي کد اصالت دارو - 2 صفحه - 97.01.20  (جهت دانلود کليک کنيد)

 313. حداکثر زمان تحويل نسخ به اداره کل بيمه سلامت استان فارس - 97.01.20  (جهت دانلود کليک کنيد)

 314. تغيير قيمت قرص پلاويکس - 97.01.20  (جهت دانلود کليک کنيد)

 315. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 2 صفحه - 97.01.19  (جهت دانلود کليک کنيد)

 316. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 97.01.07  (جهت دانلود کليک کنيد)

 317. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 17صفحه - 96.12.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 318. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 6 صفحه - 96.12.28  (جهت دانلود کليک کنيد)

 319. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.12.27  (جهت دانلود کليک کنيد)

 320. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 4 صفحه - 96.12.26  (جهت دانلود کليک کنيد)

 321. تغيير قيمت اقلام دارويي آدوراطب - 96.12.24  (جهت دانلود کليک کنيد)

 322. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.12.24  (جهت دانلود کليک کنيد)

 323. بخشنامه اداره کل بيمه سلامت در خصوص قيمت گذاري نسخ با پرفراژ - 96.12.23   (جهت دانلود کليک کنيد)

 324. ساعت کار دفتر انجمن داروسازان استان فارس در ايام تعطيلات نوروز - 96.12.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 325. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.12.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 326. پيشنهادات تعدادي از داروخانه هاي روستايي استان فارس در خصوص برخي مشکلات نسخه 18 دستورالعمل پزشکان خانواده روستايي - 3 صفحه - 96.12.22  (جهت دانلود کليک کنيد)

 327. آدرس پورتال درمان کميته امداد امام خميني ( ره ) جهت دسترسي به فهرست و قيمت داروها - 96.12.21  (جهت دانلود کليک کنيد)

 328. تغيير قيمت اقلام دارويي - 96.12.20  (جهت دانلود کليک کنيد)

 329. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.12.20  (جهت دانلود کليک کنيد)

 330. بازه زماني تحويل نسخ اسفندماه 1396 به سازمان هاي بيمه گر - 96.12.17  (جهت دانلود کليک کنيد)

 331. ضوابط فعاليت داروخانه ها در ايام تعطيلات نوروزي سال 1397 - 96.12.17  (جهت دانلود کليک کنيد)

 332. اطلاعيه انتخابات مجمع انجمن هاي پزشکي فارس - 96.12.16  (جهت دانلود کليک کنيد)

 333. مکاتبه رياست محترم انجمن داروسازان استان فارس با معاونت محترم سياسي - امنيتي استانداري فارس و اعلام عواقب ناشي از عدم پرداخت مطالبات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي - 96.12.15  (جهت دانلود کليک کنيد)

 334. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 6 صفحه - 96.12.14  (جهت دانلود کليک کنيد)

 335. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 10 صفحه - 96.12.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 336. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.12.12  (جهت دانلود کليک کنيد)

 337. پاسخ سرپرست محترم اداره کل بيمه سلامت استان فارس به پيام تبريک انتصاب نامبرده توسط رياست محترم انجمن داروسازان استان فارس - 96.12.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 338. تغيير قيمت اقلام دارويي اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعي - 10 صفحه - 96.12.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 339. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 3 صفحه - 96.12.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 340. تغيير قيمت اقلام دارويي آدوراطب - 3 صفحه - 96.12.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 341. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 5 صفحه - 96.12.07 (جهت دانلود کليک کنيد)

 342. ميزان عيدي ، پاداش و سنوات مسئولين فني شاغل در داروخانه ، شرکت ، بيمارستان و صنعت در سال 96 - 2 صفحه - 96.12.03 (جهت دانلود کليک کنيد)

 343. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش- 96.12.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 344. هشدار در خصوص محصول سوماتروپين تقلبي - 96.12.02 (جهت دانلود کليک کنيد)

 345. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص رعايت ساعت فعاليت داروخانه طبق قوانين جاري - 96.11.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 346. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.11.26  (جهت دانلود کليک کنيد)

 347. تغيير قيمت اقلام شرکت گل دارو - 2 صفحه - 96.11.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 348. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.11.24  (جهت دانلود کليک کنيد)

 349. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 5 صفحه - 96.11.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 350. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.11.19  (جهت دانلود کليک کنيد)

 351. تغيير قيمت اقلام دارويي آدوراطب - 96.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 352. غير قابل تزريق داخل نخاعي بودن آمپول فنتانيل توليدي شرکت کاسپين - 96.11.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 353. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت داروسازي کوثر - 96.11.17 (جهت دانلود کليک کنيد)

 354. فراخوان نظام پزشکي براي ثبت نام داوطلبان ارائه خدمت در هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه - 96.11.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 355. تغيير قيمت اقلام شرکت گل دارو - 2 صفحه - 96.11.15 (جهت دانلود کليک کنيد)

 356. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.11.11  (جهت دانلود کليک کنيد)

 357. تغيير قيمت اقلام دارويي  - 96.11.06 (جهت دانلود کليک کنيد)

 358. نامه انجمن داروسازان ايران به رياست محترم جمهور در خصوص شرايط بحراني داروخانه هاي خصوصي - 96.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 359. سمينار علمي و کارگاه آموزشي يک روزه داروسازان بيمارستاني - 2 صفحه - 96.11.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 360. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش داروپخش - 13 صفحه - 96.10.28 (جهت دانلود کليک کنيد)

 361. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.10.26  (جهت دانلود کليک کنيد)

 362. مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با جناب آقاي دکتر اصغري در مورد مشکلات پيش روي جامعه داروسازي استان فارس و کشور - 96.10.25 (جهت دانلود کليک کنيد)

 363. پيشنهاد تعرفه اجرت ساخت داروهاي ترکيبي - 4 صفحه - 96.10.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 364. تغيير قيمت اقلام دارويي - 96.10.18 (جهت دانلود کليک کنيد)

 365. فوري//مهم - تغيير شرکت پشتيبان ، تغيير ورژن و قفل سخت افزاري نرم افزار سيناد - 96.10.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 366. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 3 صفحه - 96.10.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 367. تغيير قيمت اقلام دارويي آدوراطب - 96.10.10 (جهت دانلود کليک کنيد)

 368. تغيير قيمت اقلام دارويي  - 96.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 369. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش البرز - 2 صفحه - 96.10.05 (جهت دانلود کليک کنيد)

 370. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.10.04  (جهت دانلود کليک کنيد)

 371. مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با سازمان هاي بيمه گر در خصوص مصوبه جديد شوراي عالي بيمه درباره داروهاي OTC - يک صفحه - 96.09.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 372. مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با جناب آقاي دکتر کريم آقايي رياست محترم دفتر رسيدگي به اسناد پزشکي سازمان تأمين اجتماعي فارس در خصوص مسدود کردن سايت تأييد نسخ داروخانه ها -96.09.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 373. مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با جناب آقاي دکتر اميري مديريت محترم درمان سازمان تأمين اجتماعي استان فارس در خصوص الزام داروخانه هاي تازه تأسيس به ثبت تمامي نسخ تحت وب - 96.09.22 (جهت دانلود کليک کنيد)

 374. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 3 صفحه - 96.09.19 (جهت دانلود کليک کنيد)

 375. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 16 صفحه - 96.09.16 (جهت دانلود کليک کنيد)

 376. بخشنامه دانشگاه علوم پزشکي در خصوص منبع تعيه و خريد محصولات murad ( موراد ) - 96.09.14 (جهت دانلود کليک کنيد)

 377. ممنوعيت عرضه مکمل هاي تغذيه اي موراد توسط شرکت هاي پخش غير دارويي - 96.09.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 378. شرايط توزيع هورمون رشد توليد داخل در داروخانه هاي خصوصي - 2 صفحه - 96.09.13 (جهت دانلود کليک کنيد)

 379. کدهاي جديد انسولين هاي قلمي قابل قبول سازمان تأمين اجتماعي - 96.09.12 (جهت دانلود کليک کنيد)

 380. قيمت شير خشک هاي توليدي شرکت نيکسان سلامت بهبود - 2 صفحه - 96.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 381. قيمت شير خشک هاي توليدي شرکت نوزاد پگاه - 2 صفحه - 96.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 382. قيمت شير خشک هاي توليدي شرکت نستله - 2 صفحه - 96.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 383. قيمت شير خشک هاي توليدي شرکت پودر شير مشهد - 2 صفحه - 96.09.11 (جهت دانلود کليک کنيد)

 384. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت پخش هجرت - 3 صفحه - 96.09.08 (جهت دانلود کليک کنيد)

 385. ليست مراکز درماني دولتي مورد تأييد بيمه سلامت همگاني - 4 صفحه - 96.09.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 386. آخرين وضعيت پرداخت سازمان هاي بيمه گر استان فارس به داروخانه ها - 96.09.01  (جهت دانلود کليک کنيد)

 387. تغيير قيمت اقلام دارويي شرکت توزيع داروپخش - 7 صفحه - 96.08.30 (جهت دانلود کليک کنيد)

 388. همايش ملي کوير نوردي در استان خراسان جنوبي - 96.08.29